29. Mai 2022, Bergün, Bergfahrtfestival, Hotel Piz Ela, 12h
Das war schön! 29. Mai 2022, Bergün, Bergfahrtfestival, Hotel Piz Ela, 12h