Valchava, Chasa Jaura, 24. Juni 2021
Stupends giuvens, grazcha! – 24. Juni, Valchava, Chasa Jaura